frontRS210

Royal Smoke - ny røgemetode.

Når ny teknologi skal indføres inden for fødevareindustrien, er der mange forhold der skal afklares. Det har også været tilfældet i udviklingen af denne røgemetode. Projektet har været undervejs i mange år og involveret flere samarbejdspartnere.

Metoden løser mange udfordringer, der opstår i forbindelse med røgning af fødevare. Røg indeholder komponenter, der er uønsket i fødevare. Vi har derfor valgt at opsamle røgen, rense partiklerne og anvende smagstofferne i denne oprensede form, hvilket giver bedst kontrol af slutproduktet.

Produktet bliver rent, men oplevelsen fuldstændig den samme. Derfor er det "røgning med ny teknologi".

Metoden er nu så veldokumenteret, at en egentlig kommercialisering vil finde sted.
Der er foretaget pilotproduktioner, der har vist, at konceptet indebærer så mange fordele, at det på alle parametre er en forbedring af helt traditionelle røgemetoder, men samtidigt giver et slutprodukt af meget høj kvalitet.


Metoden har store fordele i forhold til fødevaresikkerhed, produktionsflow, omkostninger og logistik, hvilket gør det muligt for produktioner i Danmark at konkurrere med lande med lavere lønniveau.

Teknologien er færdigudviklet med støtte fra GUDP, klik logo for link.

 Billede uden titel